Ambasadorzy Miasta Ambasadorzy Miasta

Zarządzeniem Nr 0050.1.38.2018 z dnia 21 marca 2018r. roku Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska ustanowiła honorowego tytułu „ Ambasador Miasta Wałcz"

Inicjatywa ustanowienia tego tytułu ma na celu uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę i osiągnięcia osobiste wpływają na wizerunek naszego miasta, przyczyniając się do jego promocji w kraju lub zagranicą. Przedsięwzięciu przyświeca idea wskazania na niezmierną ważność takich wartości, jak m.in. potrzeba identyfikacji ze swoim miastem rodzinnym i jego mieszkańcami oraz godną jego reprezentację na zewnątrz.

Kandydatury do tytułu mogą być zgłaszane przez instytucje publiczne, radnych Rady Miasta Wałcz oraz organizacje pożytku publicznego a także podmioty gospodarcze.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła tytułu.