Terminy Terminy

17 lipca – 11 września 2017 r.
Zgłoszenia projektów 

12-15 września 2017 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

18 września 2017 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów 

19 września  - 19 października 2017 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty

23 października 2017 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ewaluacja: prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Aktualności Aktualności

Protokół z otwarcia urny z kartami do głosowania

W dniu 20.10.2017 r. została otwarta komisyjnie urna z kartami do głosowania w związku z przeprowadzonym głosowaniem na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2018. Głosowaniu poddano...

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2018

Burmistrz Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2018.   Lp. Kod projektu ...

Lista projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego- zapraszamy do głosowania

Szanowni Państwo  Burmistrz Miasta podaje do wiadomości publicznej listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2018 , które poddane zostają głosowaniu...

Budżet obywatelski - przedłużenie terminu zgłaszania projektów

Informujemy o zmianach w harmonogramie budżetu obywatelskiego. Istotną zmianą jest termin składania projektów tj. do dnia 11 września 2017 r. ( do godz . 15 30 w przypadku osobistego...

Masz pomysł - złóż wniosek !!!

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia...

Projekty obywatelskie wpisane do budżetu miasta na rok 2017

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że wartość realizacji wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2017 i zatwierdzonych po pozytywnej ocenie formalnej  i merytorycznej Zespołu do...

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2017. Głosować może każdy mieszkaniec który w dniu głosowania ukończył...

Realizacja zadań budżetu obywatelskiego z 2015r.

Po raz pierwszy jako miasto Wałcz w 2015r. zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom włączenie się w planowanie wspólnych działań dla miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Spośród 26...

LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA WAŁCZ NA 2017 NA KTÓRE MIESZKAŃCY MOGĄ GŁOSOWAĆ

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2017. Głosować może każdy mieszkaniec który w dniu głosowania ukończył 16...

Sprostowanie zarządzenia w sprawie budżetu obywatelskiego

Zarządzenie w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Zarządzeniu dot. budżetu obywatelskiego na 2017 r. Zał. do zarządzenia - sprostowany formularz zgłoszeniowy do budżetu obywatelskiego...

MASZ POMYSŁ, PRZYJDŹ NA SPOTKANIE !!!

Burmistrz Miasta Wałcz serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dot.  Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2017 , które odbędzie się 4 lipca 2016 r....

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Masz pomysł - złóż wniosek !!! Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części...

Kontakt Kontakt

Urząd Miasta Wałcz budynek B
pokój 223
tel. 67 258 44 71 w.56
fax 67 258 26 18