Honorowi obywatele miasta Wałcz Honorowi obywatele miasta Wałcz

Wilhelm Lulf - Uchwała Nr I/216/93 z 11.03.1993 roku

Wieloletni  Burmistrz Werne, po raz pierwszy pojawił się w Wałczu w 1987 roku, czyli przed dwudziestu laty. Wówczas już od pięciu lat trwały kontakty między naszymi miastami, nawiązane między klasztorami ojców kapucynów z Werne i Wałcza i transporty charytatywnej pomocy z Werne. Jego wkład w rozwój kontaktów między naszymi miastami jest wyjątkowo duży. Ten obdarzony szczególną charyzmą człowiek sprawił, że współpracę rozpoczęły liczne organizacje, urzędy, instytucje. Patronował też nawiązywanym przyjaźniom. W 1992 i 1993 roku podpisał akty partnerstwa między naszymi miastami. W uznaniu jego zaangażowania w różnorodne działania wzbogacające to partnerstwo i akcje pomocowe w 1995 roku w Bydgoszczy, Wilhelm Lulf został uhonorowany tytułem „Przyjaciel Polski".

 Jakub Kazimierz Listwan – Uchwała Nr I/271/94 z 26.05.1994 roku

Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego w Wałczu (O. Augustyn) z Klasztoru OO.Kapucynów. Poprzez osobiste zaangażowanie przyczynił się do nawiązania przyjacielskich stosunków pomiędzy miastami Wałcz-Werne. Jego wsparcie duchowe i moralne dla członków Rady, którym przyszło pracować w dość trudnych i złożonych warunkach było tak duże, że zasłużyło na uznanie.

Zmarł we wrześniu 2004 roku.

 

 

Dymitr Tarasewicz - Uchwała Nr II/s3/20/94 z 31.08.1994 roku

Lekarz chirurg - 35 lat swego życia, wiedzy i umiejętności poświęcił niesieniu pomocy chorym i cierpiącym mieszkańcom Wałcza. Przez wiele lat kierował Szpitalem Rejonowym, organizował poszczególne oddziały, rozwijał publiczna służbę zdrowia. W uznaniu niepospolitych umiejętności powierzono Mu funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego.
Wychował kilka pokoleń chirurgów i sprawił, że oddział ten cieszy się dobrą sławą w województwie. Nigdy nie żałował czasu i energii dla swoich pacjentów, a służył im łącznie 42 lata. Po zakończeniu kariery zawodowej powrócił do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd po studiach medycznych przybył do Wałcza.


Helmich Heutink - Uchwała Nr II/sXXII/158/96 z 02.10.1996 roku

Przewodniczący Komietu „Geuenmiden Helst Polen". Bardzo zaangażowany w działalność charytatywną, polegającą na niesieniu pomocy mieszkańcom Wałcza. Jest to współpraca niesformalizowana, bezinteresowna. Organizacja ta przywozi na swój koszt ogromne ilości darów w postaci żywności, odzieży używanej, środków czystości, sprzętu domowego, itd. Ze sprzedaży części tych darów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje dodatkowe środki na ponadplanowe udzielanie pomocy wielu dzieciom, rodzinom i osobom samotnym z Wałcza.

 


 
  
Ludwik Bąk - Uchwała III/sXLV/302/02 z 26.03.2002 roku

Był nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, w latach 1954-1977. Należał do grona najbardziej cenionych i lubianych przez młodzież pedagogów. Wychował wielu znakomitych absolwentów Aten Wałeckich. Był inicjatorem i wieloletnim organizatorem Rajdu Szlakami Wału Pomorskiego oraz Zjazdów Absolwentów Aten Wałeckich.
W związku z tym opracował wiele materiałów, które utrwaliły sławę tej szkoły w całej Polsce.
W 1977 roku przeprowadził się do Torunia. Pełniąc ważną funkcję w Książnicy Toruńskiej, skrupulatnie gromadził i opracowywał literaturę związaną z Wałczem, z Ziemią Wałecką. W latach 1995-1998 dokonał olbrzymim wysiłkiem napisania i wydania monografii Aten Wałeckich. Takie prace piszą całe zespoły autorów. Pan Ludwik Bąk stworzył 600 stronicowe dzieło sam i za symboliczne wynagrodzenie, a właściwie za zwrot poniesionych kosztów. W roku 1999 ukazała się kolejna, obszerna publikacja, ukazująca historię, kulturę i obyczajowość mieszkańców Wałcza i Ziemi Wałeckiej w XVI-XVIII wieku. W ten sposób nasze miasto otrzymało dwie bardzo cenne publikacje, które trafiły do wielu bibliotek i znaczących osobistości promując świetnie Wałcz.
Zmarł 17 lipca 2007 roku

Gerhard Hofmeyer - Uchwała IV/sIV/52/03 z 18.02.2003 roku

Był długoletnim Burmistrzem Bad Essen – miasta, które niesie wszechstronną pomoc mieszkańcom Wałcza. Od kilkunastu lat kolejne grupy wałeckiej młodzieży odbywają bardzo korzystne praktyki w zakładach produkujących maszyny i urządzenia rolnicze. Burmistrz zawsze angażował się w znalezienie okresowych prac dla młodych ludzi z Wałcza; często gościł ich w swoich domach. Dzięki jego inicjatywie co roku organizowany jest w Wałczu kilkudniowy festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieży „Go Sports-Eurotour". Jest to impreza pożyteczna, nagłośniona w mediach, w całości finansowana przez stronę niemiecką. Pan Gerard Hofmeyer sprawił, że władze Bad Essen przekazały wartościowy samochód strażacki i znaczącą kwotę na renowację Placu Wolności z okazji Jubileuszu 700-lecia naszego miasta. Wałcz otrzymał także sprzęt medyczny. Z Jego inicjatywy doszło do podpisania umowy o współpracy rozwiniętego gospodarczo powiatu Osnabrück z powiatem wałeckim, co również pozytywnie zaowocowało dla miasta Wałcza. Pan Gerhard Hofmeyer odgrywał bardzo ważną rolę w promowaniu naszego miasta na terenie całej Północnej Westfalii, ponieważ pełnił prestiżowe funkcje w tym landzie niemieckim.
 

 
Zdzisław Krzyszkowiak - Uchwała Nr IV/sIV/53/03 z 18.02.2003 roku


Wielka kariera sportowa rozpoczęła się w czasie służby wojskowej, kiedy występował w „Legii" Warszawa oraz „Zawiszy" Bydgoszcz. Powołany do kadry narodowej z Wałczem związał całe swoje młode sportowe życie w latach 50-tych i 60-tych, kiedy trenował w Ośrodku Sportowym na „Bukowinie". Był czołową postacią WUNDERTEAMU, słynnej drużyny lekkoatletycznej, która w tym czasie tworzyła się w Wałczu. Tu przygotowywał się do największych imprez sportowych na świecie. W bogatej historii polskiego sportu był doskonałym następcą legendarnego Janusza Kusocińskiego. Zdzisław Krzyszkowiak jako drugi polski długodystansowiec zdobył złoty medal olimpijski. W 1960 roku na olimpiadzie w Rzymie triumfował w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Bił rekordy Polski, Europy i świata na długich dystansach. 10 sierpnia 1961 roku w Wałczu w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, ustanowił rekord świata wynikiem 8.30,4 minut.
W 1958 roku na dwóch dystansach 5000 m i 1000 m zdobył tytuły mistrza Europy na zawodach w Sztokholmie. W tym samym roku został uznany za najlepszego zawodnika świata. W swej długiej i pełnej sukcesów karierze sportowej 140 razy mijał linię mety jako zwycięzca. W ciągu 15 lat występów na arenach całego świata startował 73 razy. Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem WKS „Zawisza" oraz Kadry Narodowej PZLA. Ukończył studia trenerskie. W tym czasie prowadził jedną z najlepszych grup średnio- i długodystansowców w Polsce. Uzyskał najlepszą klasę trenerską – trenera klasy mistrzowskiej. Był członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W 2000 roku ukazała się książka pt. „Niezapomniane przeżycia" autorstwa Zdzisława Krzyszkowiaka, w której wiele miejsca poświęcił Wałczowi.

Zmarł: marzec 2003 roku.
  
Albert Beyer - Uchwała nr IV/sXXXIV/282/06 z 07.02.2006 roku – Niemcy

Kierownik aktywnych członków Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Werne. W październiku 1992 roku Niemiecki Czerwony Krzyż nawiązał kontakty z władzami Wałcza, dwa miesiące później Pan Albert Beyer przyjechał z pierwszym transportem darów dla Szpitala Powiatowego w Wałczu. Wówczas też miało miejsce pierwsze spotkanie członków obu organizacji – Polskiego i Niemieckiego Czerwonego Krzyża. W okresie od grudnia 1992 roku do listopada 2005 roku Niemiecki Czerwony Krzyż zorganizował i przywiózł do Wałcza 40 transportów z darami.. Wszystkie transporty przygotowane zostały pod kierownictwem Alberta Beyera. Dzięki jego zaangażowaniu i postawie nawiązana została współpraca pomiędzy Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Werne oraz Zarządem Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wałczu, której uhonorowaniem było podpisanie w dniu 14 maja 1996 roku umowy partnerskiej pomiędzy tymi dwiema organizacjami. Współpraca zaowocowała między innymi wymianą młodzieży z Wałcza i Werne oraz wspólnie podejmowanymi przedsięwzięciami.