Współpraca zagraniczna Współpraca zagraniczna

Miasto Wałcz podpisało od 1993 roku  do chwili obecnej cztery umowy partnerskie z miastami należącymi do  państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2014 roku dojdzie do podpisania umowy partnerskiej z francuskim miastem Bailleul.
Wałcz od ponad 20 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronne porozumienia z miastami Werne, Kyrtiz, Bad Essen (Niemcy) i Åstorp (Szwecja) obejmują stałą współpracę w dziedzinie oświaty, sportu i kultury, wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym oraz spotkania starszych i młodszych wałczan z ich zagranicznymi rówieśnikami.
Wyrazem kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami jest wiele imprez organizowanych przez poszczególnych partnerów, jak choćby: Jarmark Stefana Batorego, kiermasz Sim-Jü, targi w Kyritz, spotkania zespołów śpiewaczych, spotkania uczniów, mecze w różnych dyscyplinach sportu. Również przedstawiciele środowisk gospodarczych mają okazję do wielu spotkań i poszukiwania nowych form współpracy ekonomicznej, wymiany myśli technologicznej i kooperacji.
Wałcz należy do grona miast, które podejmują wiele inicjatyw na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Wyrazem uznania dla tych działań społeczności lokalnej są zaszczytne wyróżnienia Rady Europy: Dyplom (2010), Honorowa Flaga Rady Europy (2011). Tak wysoka ocena współpracy międzynarodowej Wałcza to najlepszy dowód, że jesteśmy miastem europejskim, dobrze postrzeganym i ocenianym przez turystów i kontrahentów partnerem międzynarodowym.

Miasta partnerskie Miasta partnerskie

Bailleul

Bailleul – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord. Według danych na rok 2013 gminę zamieszkiwało 14 772 mieszkańców. Bailleul leży 3 km od belgijskiej granicy i 26 km na północny zachód od Lille – stolicy departamentu. Odległość między Bailleul a Wałczem to 1 250 km. Po nawiązaniu układów partnerskich z kilkoma miastami w Niemczech i...

Miasto Werne - Niemcy

Werne jest miastem leżącym w Północnej Westfalii, w powiecie Unna. Obejmuje powierzchnię 76,03 km2, którą zamieszkuje 31.900 mieszkańców. Początki partnerskiej współpracy pomiędzy Wałczem i Werne, przypadają na pierwszą połowę lat osiemdziesiątych. W 1982 roku, kiedy Polska borykała się z kryzysem gospodarczym, z Werne (dawna Republika Federalna Niemiec) do Piły (ówczesnego miasta...

Miasto Kyritz - Niemcy

  Kyritz to miasto leżące w Brandenburgii, w powiecie Ostprignitz-Ruppin.  Powiat obejmuje powierzchnię 156,09 km² i liczy ok. 10.200 mieszkańców. Kontakty z miastem Kyritz zostały nawiązane przy okazji współpracy z Werne (Kyritz jest miastem partnerskim Werne). Współpraca prowadzona jest przede wszystkim w zakresie  sportu, gospodarki i turystyki – przykładami mogą być:...

Gmina Bad Essen - Niemcy

Bad Essen to miejscowość  leżąca w Dolnej Saksonii w powiecie Osnabrück Obejmuje powierzchnię 103,31 km² i liczy ok. 15.800 mieszkańców. Współpraca z Bad Essen istnieje już od wielu lat. Dzięki zaangażowaniu Gerharda  Hofmeyera, który przez kilkanaście lat pełnił funkcję Burmistrza tego miasta, organizowane są praktyki szkolno-zawodowe dla wałeckiej młodzieży, rozwijają się...

Gmina Ǻstorp - Szwecja

  Gmina Ǻstorp położona jest w regionie Skane w północno – zachodniej Szwecji i jest 167 gminą w tym kraju pod względem zaludnienia. Zamieszkuje ją około 13 500 osób. Pierwsze kontakty Wałcza i  Ǻstorp miały miejsce w 2000 roku poprzez wspólną działalność w Euroregionie Pomerania. Pierwsza wizyta gości z Åstorp nastąpiła w 2001 roku i od tego czasu odbyliśmy kilka spotkań w Polsce i...

Inne związki z miastami

Wałcz współpracuje również z kilkoma innymi miastami w Europie, z którymi nie wiążą go umowy partnerskie a  wzajemne stosunki wynikają z przyjaźni i obustronnej sympatii władz i mieszkańców. Demmin to powiat należący do Mecklemburgii-Vorpommern. Obejmuje on  powierzchnię 1.921 km2, liczy ok. 86.000 ludności. W powiecie tym zamieszkuje wielu byłych mieszkańców przedwojennego Wałcza,...