Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W wyznaczonym na składanie uwag terminie, nie wpłynęły żadne propozycje zmian lub uzupełnień.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu oba, zatwierdzone dokumenty.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 
Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności Aktualności

Zakończono konsultacje społeczne PGN

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych dot. dokumentów strategicznych miasta dot. ograniczania emisji szkodliwych substancji  - aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy...

Konsultacje Społeczne Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Elementów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Szanowni Państwo, Zapraszamy  naszych mieszkańców  do zapoznania się z projektem „ Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz " oraz projektem „ ...

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

 Drodzy mieszkańcy,   Miasto Wałcz aktualizuje dokument pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz "   Celem aktualizacji jest przede wszystkim obecna ocena...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

Przedstawiamy opracowanie pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz". Posiadanie tego strategicznego dokumentu pozwoli na przyjęcie właściwych kierunków działań gminy i jej...

Spotkanie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

Szanowni Państwo,   Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, w październiku 2013 roku Rada Miasta Wałcz w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do...