Projekty Projekty

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji GminyGmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wałcz".
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Cele projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w oparciu o diagnozy i analizy  strategicznych czynników, skutkujące wyznaczeniem obszarów problemowych i zdegradowanych, a następnie wyznaczenie obszarów rewitalizacji przy udziale interesariuszy z terenu miasta Wałcz.
 
Planowane efekty: Odnowa społeczna, przestrzenna, gospodarcza  i ekonomiczna zdegradowanych obszarów miasta Wałcz.
 
Wartość projektu: 106 500,00 PLN
 
Wartość dofinansowania ze środków UE: 95 500,00 PLN
 
Okres realizacji: 01.10.2016 – 29.09.2017r.