Symbole Miasta Wałcz Symbole Miasta Wałcz


Herb miasta sięga swoja treścią do znaku na pieczęci z roku 1658, w którym to po połączeniu Starego i Nowego miasta  przyjęto jednolity herb. Na przestrzeni minionych lat w herbie  następowały drobne zmiany, ostatecznie uchwałą Rady Miasta z roku 2013 została ustalona następującą treść herbu:

"Herbem Wałcza jest: tarcza herbowa z błękitnym polem, na której umieszczono złotą koronę a pod nią gwiazdę sześcioramienną nad skrzyżowanymi liściem palmy i mieczem. Miecz i liść są połączone wstęgą, co symbolicznie obrazuje pragnienie pokoju (liść plamy) i sprawiedliwości (miecz).Sztandar Wałcza jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą.
Na lewej stronie sztandaru jest umieszczony centralnie herb miasta. Nad nim jest złoty napis WAŁCZ, a pod nim daty 1303-2013 (data lokacji miasta i data ufundowania sztandaru). Po obu stronach herbu jest umieszczona dewiza IUSTITIA PACIFICAT. Na prawej stronie jest w polu czerwonym duże godło herbu państwowego. Głowicę sztandaru tworzy korona. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i jest zwieńczone głowicą w kształcie kuli z metalu o barwie złotej, na której umieszczona jest korona jako jeden z elementów herbu miasta.
 

Flaga miasta Wałcz przyjmuje formę chorągwi i zachowuje proporcje 5:8. Barwy flagi miasta Wałcz wywodzą się z barw herbu, czyli biała, żółta i błękitna. Flaga z herbem miasta lub flaga heraldyczna, czyli flaga której płat ma barwę pola tarczy herbowej, a na nim umieszczone jest pośrodku, lub bliżej skraju czołowego duże godło herbowe. Flaga jest dwustronna. Lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem prawej.

 

Flaga stolikowa miasta Wałcz ma proporcje 1:2 Bławat flagi ma barwę pola tarczy herbowej, a na nim umieszczone jest pośrodku, lub bliżej skraju czołowego duże godło herbowe, które znajduje się na wysokości 2/3 flagi stolikowej umieszczony jest herb miasta Wałcz. Flaga stolikowa jest jednostronna.
 

Pieczęć miasta Wałcz jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku godło Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym MIASTO WAŁCZ.


 

Ważka została ustanowiona symbolem miasta Wałcz w 2009r.  Ten  lekki, zwiewny i kolorowy owad najbardziej oddaje wałecki klimat oraz  piękno jezior i lasów, które otaczają nasze miasto.  Jej wizerunek można spotkać na wszystkich materiałach promocyjnych, gadżetach oraz stronach internetowych związanych z Wałczem. Pomysłodawczynią ważki a jednocześnie  realizatorką projektu jest  Pani Ewa Zielińska – Repecka, artysta – plastyk, która o projekcie wyraziła  się następująco:

„Symbol miasta a jednocześnie maskotka miasta Wałcz  przedstawia układ kompozycyjny stylizowanej ważki i słońca. Motywy nawiązują do wyjątkowych walorów przyrodniczych naszego miasta. Wałcz kojarzy się z turystyką, wypoczynkiem i relaksem nad jeziorami z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Nieodłącznym elementem krajobrazu jest ważka, którą możemy spotkać nad wałeckimi jeziorami. Zachwycając swoją lekką, finezyjną formą  stanowi integralną cześć malowniczych, okolicznych
krajobrazów.  Lekka, subtelna i dynamiczna forma ważki w locie zestawiona z tarczą słońca podkreśla charakter miasta wywołując pozytywne skojarzenia. Wynikają one z dynamiki kształtów i kolorystyki. Maskotka  jest jednoznacznym przekazem szacunku wałczan dla natury i ekologii. „


 


Zasady korzystania z symboli miejskich Zasady korzystania z symboli miejskich

Zabrania się wykorzystywania symboli miasta Wałcz bez zgody Urzędu Miasta Wałcz

Aby otrzymać pliki graficzne, należy wystąpić z wnioskiem o zgodę użycia symboli miasta