Wałeckie Centrum Kultury Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury przy organizacji większych imprez, angażuje do pracy wszystkie zasoby kadrowe swojej instytucji.
W sumie w organizacji imprez udział bierze kilkadziesiąt osób. Nad całością czuwa dyrektor WCK, strony finansowej pilnuje główny księgowy, za imprezy plastyczne, taneczne i inne artystyczne odpowiedzialni są instruktorzy merytoryczni.
Ponadto Wałeckie Centrum Kultury zatrudnia akustyka, elektroakustyka , kinooperatorów i pracowników obsługi administracyjno-porządkowej. Poza tym korzysta z pomocy dużej liczby wolontariuszy i osób zainteresowanych organizacją imprez. W razie potrzeby istnieje możliwość zatrudnienia kilku fachowców z każdej branży.
Przy dotychczasowej organizacji wszystkich festiwali i imprez w latach poprzednich WCK, jako organizator nigdy nie miał problemów z brakiem potencjału kadrowego.
Kadra pracownicza składa się z ludzi doświadczonych, operatywnych, dynamicznych na bieżącą podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Oprócz ludzi młodych pracują tu osoby z bardzo dużym doświadczeniem - dobrzy organizatorzy, którzy zdobyli swoje doświadczenie podczas wieloletnich lat pracy przy organizacji różnego rodzaju imprez, takich jak: wystawy, konkursy, imprezy teatralne, kampanie ekologiczne, warsztaty, prelekcje, konferencje prasowe, festiwale oraz opracowania i realizacje szeregu scenariuszy zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu ochrony środowiska.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
Organizujemy:
- imprezy estradowe
- spotkania rocznicowe
- koncerty muzyczne
- spektakle teatralne
- przeglądy
- konkursy
- imprezy plenerowe
- realizujemy projekty skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych
 

Kontkat Kontkat

Wałeckie Centrum Kultury


Plac Zesłańców Sybiru 3,
78-600 Wałcz
tel.: 67 381 95 53
tel./fax 67 381-95-62,
e-mail: wck.sekretariat@wp.pl
 
Dział finansowo-księgowy:
67 381-95-56
e-mail: wck.ksiegowosc@wck.info.pl
 
Konto bankowe: Bank Pekao S.A.
I Oddział Wałcz
nr konta: 59 124037121111000043647701
 
Dział merytoryczny:
67 381-95-54
e-mail: wck.instruktorzy@wck.info.pl
Plastyk: 67 381 95 63

WCK posiada własny parking  - zapraszamy 

Informacja turystyczna:
67381 95 60
Miejska Biblioteka Publiczna,
Plac Zesłańców Sybiru 3,
78-600 Wałcz
e-mail: wck.biblioteka@wck.info.pl
Czytelnia - tel.: 67 381 95 51
Wypożyczalnia - tel.: 67 381 95 66
Oddział dziecięcy - tel.: 67 381 95 58
Kino "Tęcza" ul. Bydgoska 4,
78-600 Wałcz
tel./fax: 67 258 20 14